Nosaltres: ESTADÍSTICA EN RECERCA EXPERIMENTAL I CLÍNICA