Nosaltres: PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES I DISCURSOS POLÍTICS I