Nosaltres: ESTUDIS COMPARATS: ACOSTAMENTS TRANSDISCIPLINARIS A LES PRÀCTIQUES CULTURALS I