Nosaltres: VICERECTOR/A ADJUNT DE RELACIONS INTERNACIONALS PER A ACCIONS DE MOBILITAT