Nosaltres: COORDINADOR/A D'ÀREA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL