Nosaltres: Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial