Nosaltres: ALGUES: CONCEPTES GENERALS I SISTEMÀTICA. INTERÉS BIOTECNOLÒGIC