Nosaltres: FONGS: CONCEPTES GENERALS I SISTEMÀTICA. INTERÉS BIOTECNOLÒGIC