Nosaltres: INTRODUCCIÓ A LES PLANTES TERRESTRES. BRIÒFITS i PTERIDÓFITOS: CONCEPTES GENERALS I SISTEMÀTICA. INTERÉS BIOTECNOLÒGIC