Nosaltres: PLANTES AMB LLAVORS I FRUTOS: ANGIOSPERMES. CONCEPTES GENERALS I SISTEMÀTICA. BIOTECNOLÒGIC