Nosaltres: Cinemàtica. Dinàmica. Treball i Energia