Nosaltres: Donnes després de les imatges i introducció a la gramática visual per analitzar textos multimodals.