Nosaltres: INTRODUCCIÓ A LA BIOTECNOLOGIA DELS ALIMENTS FUNCIONALS