Nosaltres: Conceptes: generació, selecció i proves