Nosaltres: COMUNITATS VEGETALS COM BIOINDICADORAS DEL TIPUS D'AMBIENT