Nosaltres: EFECTES DELS INCENDIS FORESTALS SOBRE EL MEDI AMBIENT