Nosaltres: ELS MITJANS INFORMÀTICS I LES NOVES TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ I LA LLUITA CONTRA INCENDIS FORESTALS