Nosaltres: CONSEQÜÈNCIES DELS INCENDIS FORESTALS PER A LA SOCIETAT