Nosaltres: Introducció a les tècniques instrumentals i a l'espectroscòpia.