Nosaltres: Tècniques instrumentals de caracterització atòmica