Nosaltres: Tècniques instrumentals de caracterització molecular: electrònica