Nosaltres: GER - Unitat Didáctica VIII - Introducció a la Geriatria: Fer-se major en la Societat Actual.