Nosaltres: MIOPATIES. VALORACIÓ DE DÈFICITS FUNCIONALS I INDICACIÓ DE TRACTAMENT