Nosaltres: EL PROTAGONISME DELS PERIODISTES: EL SEGLE XIX "LLARG".