Nosaltres: Aplicació dels principis ètics i deontològics a la pràctica professional