Nosaltres: UNITAT DIDÀCTICA VI. MALALTIES INFECCIOSES