Nosaltres: FONAMENTS PER Al DIAGNÒSTIC DELS PROCESSOS INFECCIOSOS EN LA PRÀCTICA CLÍNICA