Nosaltres: INFECCIONS ASSOCIADES A PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS I TERAPÈUTICS I EN PACIENTS IMMUNOCOMPROMESOS