Nosaltres: Tutories i revisió final del grau de competència clínica.