Nosaltres: Introducció a la teràpia ocupacional en adults per afeccions del sistema nerviós.