Nosaltres: 3. Els Manifestos. Poétique d'avangarda.