Nosaltres: Informe tècnic i fonts d'informació secundàries