Nosaltres: Disseny de la investigació: el mostreig