Nosaltres: Control de la microestructura i disseny de materials