Nosaltres: EL PROJECTE, DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA I NORMATIVA D'APLICACIÓ