Nosaltres: SALUT GLOBAL. Malalties prevalents no infeccioses a nivell mundial i estratègies globals de control