Nosaltres: Programació per temps del reg per goteig. Resultats experimentals.