Nosaltres: Reg deficitari en plantacions fruiteres i de vid. Millora de la productivitat de l'aigua.