Nosaltres: Maneig del reg basant-se en indicadors de l'estat hídric del sòl i la planta. Anàlisi i discussió de resultats d'assajos de camp.