Nosaltres: Programació i automatització del reg a partir de sensors en planta.