Nosaltres: Programació i maneig del reg amb aigua salina. Estudi de les relacions hídriques, creixement i producció a partir d'assajos de camp