Nosaltres: Aspectes legals i professionals específics