Nosaltres: Desenvolupament de l'activitat de pràctiques