Nosaltres: Teoria de la pena i avaluació legislativa