Nosaltres: Conceptes bàsics en l'àmbit de la intervenció en Psicologia de la Salut