Nosaltres: La llum com a matèria primera en la Direcció de Fotografia