Nosaltres: Reconeixement molecular en membranes i proteïnes de membrana: unió específica i no específica