Nosaltres: Descripció computacional dels processos de reconeixement molecular