Nosaltres: COMBINACIÓ DE MÈTODES COMPUTACIONALS I EXPERIMENTALS APLICATS Al DISSENY RACIONAL I RECONEIXEMENT MOLECULAR DE MACROMOLÈCULES