Nosaltres: Estrès i crisi psicològiques en urgències i emergències.